Configuració

Contrasenya oblidada?

Política de qualitat de Disnou

Política de Qualitat

Grup Industrial Plàstic AL6, SL. és una empresa amb més de 30 anys d’experiència en la manipulació, comercialització i distribució de peces de metacrilat, policarbonat, expositors, plaques al tall, proteccions de maquinària i altres estris plàstics; oferint als seus clients una àmplia gamma de serveis i productes. Disposem de tall de metacrilat amb làser i C.N.C. , rectificació, poliment, doblatge i acabats; el que ens permet la fabricació de productes de tota mena, que van des de proteccions per a maquinària pesant a expositors i displays per al petit comerç. Per aquest motiu, disposem de la maquinària específica per a aconseguir una millora constant i continuar avançant en quant al nivell de tecnologia.

Amb la condició d’aconseguir aquests principis, Grup Industrial Plàstic AL6, SL. entén la política de qualitat i el model d’aplicació que duu a terme com un compromís de mantenir un projecte a llarg termini, respectant la legalitat i avançant amb la millora contínua de la nostra organització

Objectius:

  • Planificar anualment els objectius i fites orientades a millorar la qualitat del servei dels nostres clients
  • Servei d’atenció directa i personalitzada proporcionant tots dos les condicions del servei adaptant-les a les necessitats i l’assessorament tècnic necessari amb la condició d’oferir la millor opció al client.
  • La prestació d’un servei de qualitat en un curt espai de temps, garantint la disponibilitat de personal qualificat i l’ús de les millors tècniques per a la realització dels treballs.
  • Oferir serveis que compleixin la legislació vigent i una altra complementària.
  • Identificar possibles riscos de l’organització amb la finalitat de prevenir qualsevol situació que dificulti o paralitzi el servei.
  • Identificar les no conformitats i emprendre mesures correctores amb la condició de prevenir serveis no satisfactoris.
  • Vetllar per una política de qualitat que sigui apropiada al propòsit i context de l’organització i doni suport a la seva adreça estratègica.
  • Un entorn de treball adequat que fomenti el compromís amb la qualitat i el treball en equip.
  • Una planificació de la formació amb la condició de garantir el millor servei als nostres clients.
  • La qualitat requereix de la participació i col·laboració de tots, és per això que la present política és comunicada i entesa per tot el personal i aquesta a la disposició de totes les parts interessades de la la nostra organització.

La Direcció de Grup Industrial Plàstic AL6, SL. defineix i participa en la Política de Qualitat de l’empresa, amb el compromís de mantenir, planificar i dirigir tota l’Organització amb un enfocament al client.

 Gerència

Grup Industrial Plàstic AL6, SL. ha aconseguit per als seus productes DISNOU, l’exigent certificat de Gestió de la Qualitat,  el exigente certificado de Gestión de la Calidad.

¿Què és ISO 9001?

L’ISO 9001 és una norma internacional que pren en compte les activitats d’una organització, sense distinció de sector d’activitat. Aquesta norma es concentra en la satisfacció del client i en la capacitat de proveir productes i serveis que compleixin amb les exigències internes i externes de l’organització.Ara com ara, la norma ISO 9001 és la norma de major renom i la més utilitzada al voltant del món (Més d’un milió d’organitzacions en el món estan certificades ISO 9001, font: ISO www.iso.org).

¿Qué ès ISO 9001:2015?

La Norma ISO 9001:2015 és la base del Sistema de Gestió de la Qualitat – SGC.

Es una norma internacional que se centra en tots els elements de la gestió de la qualitat, amb els quals una empresa ha de comptar, per a tenir un sistema efectiu, que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes o serveis.

Els clients s’inclinen per les empreses que compten amb aquesta acreditació perquè d’aquesta manera s’asseguren que l’empresa seleccionada disposi d’un bon Sistema de Gestió de la Qualitat. SGC.

Cada sis mesos, un agent d’un ens certificador realitza una auditoria de l’empresa, amb l’objecte assegurar-se que es compleixen les condicions que imposa la norma ISO 9001.

X