Configuració

Contrasenya oblidada?

Política de Lliurament

LLIURAMENT DE LA MERCADERIA

Tret que existeixin circumstàncies derivades de la personalització dels productes, o es produeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries, li enviarem la comanda consistent en els producte/s relacionats en cada Confirmació d’Enviament en el termini de 4 dies a territori d’Espanya i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies a comptar donis de la data de la Confirmació de Comanda en altres zones.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Tingui en compte, en qualsevol cas, que no realitzem lliuraments a domicili els dissabtes ni els diumenges.

A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurat” en el moment en el qual vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’adreça de lliurament convingut.

IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT

Si ens resulta impossible efectuar el lliurament de la seva comanda, l’empresa encarregada de realitzar el lliurament designat per Disnou, contactarà amb vostè en els telèfons facilitats per a establir un horari de lliurament.

Si encara així no és possible realitzar el lliurament l’empresa encarregada del lliurament ens retornarà l’enviament a les nostres instal·lacions i vostè haurà de contactar amb nosaltres per a informar-lo de com fer perquè li sigui enviat de nou. Si no estarà en el lloc de lliurament a l’hora convinguda, li preguem que es posi en contacte amb l’empresa de lliurament per a notificar-ho.

En cas que transcorreguts 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, la comanda no hagi estat lliurat per causa no imputable a nosaltres, estarem autoritzats a no reemborsar la comanda ni les despeses d’enviament generats.

TRANSMISSIÓ DEL RISC I LA PROPIETAT

Els riscos dels productes seran al seu càrrec a partir del moment del seu lliurament.

Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb aquests, inclosos les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

TORNAR A INICI

X