Configuració

Contrasenya oblidada?

Política de qualitat de Disnou

DISNOU S.L. és una empresa amb més de 30 anys d’experiència en la manipulació de metacrilat, policarbonat, poli estirè i altres materials plàstics; oferint als seus clients una àmplia gamma de serveis i productes. Disposem de tall de metacrilat amb làser i C.N.C. , rectificació, poliment, doblatge i acabats; el que ens permet la fabricació de productes de tota mena, que van des de proteccions per a maquinària pesant a expositors i displays per al petit comerç. Per aquest motiu, disposem de la maquinària específica per a aconseguir una millora constant i continuar avançant en quant al nivell de tecnologia.

Amb la condició d’aconseguir aquests principis, DISNOU S.L. entén la política de qualitat i el model d’aplicació que duu a terme com un compromís de mantenir un projecte a llarg termini, respectant la legalitat i avançant amb la millora contínua de la nostra organització

Objetius:

  • Planificar anualment els objectius i fites orientades a millorar la qualitat del servei dels nostres clients
  • Servei d’atenció directa i personalitzada proporcionant tots dos les condicions del servei adaptant-les a les necessitats i l’assessorament tècnic necessari amb la condició d’oferir la millor opció al client.
  • La prestació d’un servei de qualitat en un curt espai de temps, garantint la disponibilitat de personal qualificat i l’ús de les millors tècniques per a la realització dels treballs.
  • Oferir serveis que compleixin la legislació vigent i una altra complementària.
  • Identificar possibles riscos de l’organització amb la finalitat de prevenir qualsevol situació que dificulti o paralitzi el servei.
  • Identificar les no conformitats i emprendre mesures correctores amb la condició de prevenir serveis no satisfactoris.
  • Vetllar per una política de qualitat que sigui apropiada al propòsit i context de l’organització i doni suport a la seva adreça estratégica.un entorn de treball adequat que fomenti el compromís amb la qualitat i el treball en equip.
  • Un entorn de treball adequat que fomenti el compromís amb la qualitat i el treball en equip.
  • Una planificació de la formació amb la condició de garantir el millor servei als nostres clients.
  • La qualitat requereix de la participació i col·laboració de tots, és per això que la present política és comunicada i entesa per tot el personal i aquesta a la disposició de totes les parts interessades de la la nostra organització.

La Direcció de DISNOU S.L.. defineix i participa en la Política de Qualitat de l’empresa, amb el compromís de mantenir, planificar i dirigir tota l’Organització amb un enfocament al client.

                              Gerència

             

X